Sexualbrott ar nar en utsatts for ett erotisk akt kontra sin vilja…

alternativ nar den saso utsatts befinner si mirakel 15 ar. Sexualbrott omfattar bland ovrigt valdtakt, sexuellt krankning, sexuellt ofredande och koppleri.

https://gorgeousbrides.net/sv/blog/traffa-kinesiska-kvinnor/

Den andrades lagstiftningen forut sexualbrott. Ino saken dar nya lagen betonas att sex ska vara sjalvmant och den som inneha coitus tillsamman nagon sasom ick deltar av ohejdad vilja kan domas pro valdtakt. Sexuellt tvang har tagits da och ino stallet anvands begreppet sexuellt overgrepp.

Handelser framfor la lagen

Saken da saso utsatts forut e sexualbrott vantar ibland tillsamman att producera nagon rapportera. Samtlig anmalningar saso innefatta handelser infor la lagstiftningen. Eftersom valdtakt har en lang preskriptionstid kommer bade saken dar gamla och den nya lagstiftningen att existens tillsamman under lang epok framover.

Presentation bruten brottet

Sexualbrott befinner sig e samlingsbegrepp pro brotten valdtakt, kraftig valdtakt, valdtakt till manniskobarn, sexuellt kranknin, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, handla utav sexuell ambete, koppleri tillsammans atskilliga.

En sexualbrott befinner si nar n utsatts sta nagon erotisk dad kontra din vilja. Befinner sig n nedanfor 15 ar kan en erotisk handling bedomas villi speciellt taktik.

Odl anser lagen

Den saso genomfor e ligg alternativt nagon annan likarta erotis dokument tillsammans en individ sasom ej deltar sjalvmant doms for valdtakt. Straffet befinner sig anstalt ino lagst tre ar sam overst banka baver ar.

Slarvig valdtakt

Saken da saso begar nago da sasom avses i 1 ยง (valdtakt) samt befinner sig ratt oaktsam rorand omstandigheten att saken dar andra personen icke deltar sjalvman doms pro vardslos valdtakt. Tillsamman massiv vardsloshe menas att garningspersonen insag risken att deltagandet icke befinner si sjalvmant, skada genomfor den sexuella handlingen aven fas det ha. Daremot skulle garningspersonen avstatt forsavitt den vetat att deltagandet ick var frivilligt.

Utbredd bedomningen it om deltagandet befinner sig sjalvmant alternativ ej skal lagen ta sarskild aktsamhe mot ifall frivilligheten ager framforts inom glos eller dokument alternativ annorlund. Samlag kan aldrig bedomas sasom sjalvmant ino darnast nedgang

Valdtakt til kidsen

Valdtakt til kidsen ar att ha samlag med en manniskobarn under 15 ar alternativ att realisera en dokument saso mo krankningens sort alternativ omstandigheterna inom ovrigt ar jamforlig med goka.

Ar saken da unge mellan 15 och 18 ar och barnunge till garningsmannen, star under dess uppfostra alternativ ager en liknande affar till garningsmannen ska det traffa som valdtakt kontra kidsen. Straffet sta valdtakt befinner sig lagst par och hogst goka ar. Befinner sig brottet att anses som grovt befinner si straffet lagst fyra sam maximum tio ar.

Sexuellt overgrepp

Saken da saso utsatter nago indivi saso ej deltar sjalvmant sta nagon sexuell agera doms for sexuellt overgrepp. Straffet befinner sig anstalt ino maximal ett par ar.

Sexuellt ofredande

Saken da saso sexuellt beror e avkomma nedanfor 15 ar alternativ far barnet att medverka ino nagon design it erotis dad, saso inte befinner sig sexuellt tvang alternativt valdtakt, doms forut sexuellt ofredande. Straffet ar vite alternativ fink ino maximal par ar.

Underbe koppleri ar

Saken da saso framjar eller gallande e otillborligt fason ekonomiskt utnyttjar att nago annan indivi inneha tillfalliga sexuella forbindelser kontra betalning doms mo koppleri.

Det befinner si koppleri forsavitt en absolut alternativ partiellt upplater en lagenhet med vetskap om att den anvands for tillfalliga sexuella forbindelser kontra arvode.

Straffet ar fangelse ino maximu fyra ar. Vid grovt lagovertradelse ar straffet anstalt i lagst tva ar sam maximu tio ar.

Manniskohandel

Manniskohandel inkluderar verkar, vanligtvi i skild lander. Syftet ar att erhall offret att bege sig av ett ort at ett ovrigt och darborta utnyttjas sta skilda motiv, till exempel sexuella syft. Straffet befinner si fangelse ino lagst ett pa samt maximal tio ar.

Sexkopsbrott

1999 blev det forbjudet att inforskaffa sexuella servic. Forbudet innebar att det befinner sig olagligt att til surrogat fixa sig ett tillfallig sexuell forbindelse. Straffet ar boter alternativ fangelse ino maximal en ar. Det befinner sig inte straffbart att kranga sexuella tjanster.

Saken da sasom formar ett manniskobarn som fortfarande inte fyllt arton ar att mot surrogat overvar ett erotisk dad doms stav exploatering fran barnunge igenom forvarv it erotisk akt mo fink i maximu fyra ar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *